Coaches 
   
A-Level  
1 Nongmaijam Lokeshor
2 Singam Priyobrata Singh
3 Shamurailatpam Ranjit Sharma
   
O-Level  
1 Rk. Lekhendro Singh
2 Meikam Chaoba
3 Haobam Sunil Singh
4 Syed Mujibur Rehman
5 Thoidingjam Bobby Singh
6 Md. Nasir Shah
7 Karam Dhamendra Meitei
8 Longjam Herojit Singh
9 Hijam Tombi Singh
10 Pheiroijam Rohendro Singh
11 Rashikanta
   
   
Physical Trainer
1 Cherish Salam
   
   
Umpires 
1 Kh. Bijoy
2 H. Priyojit
3 Bhakta
4 Syed Azad
5 Rk. Amulsena
6 Kejit
7 Ksh. Kiran 
8 P Krishnanda
9 Rk. Diten
   
   
Curator 
1 Takhellambam Rajen Singh
2 Rk. Diten
3 Suresh
   
   
Scorer 
1 Usham Jasobanta
2 Irengbam Bonny
3 Leishangthem Kumar
4 Rashikanta
5 Md. Ali