PLAYER’S LIST 2016-2017


1. CHAMP CRICKET CLUB, KHAGEMPALLI

Sl No.

Name

Address

1

K. Ravikanta

Sega Road, Dhobi Machu Leirak

2.

Indraban Koijam

Thangmeiband Maisnam Leikai

3

Pukhrambam Athouba

Keishamthong Top Leirak

4

Kh. Hiralal

Sagolband Khwairakpam Leikai

5

Mk. Abdullah Mughal

Lilong Khunou

6

Usham Robinson

Thangmeiband Yumnam Leikai

7

Th. Surjit

Thangmeiband Yumnam Leikai

8

Md. Sultan Karim

Khurai Khumido Ipu Mapal

9

Ch. Bonny

Sagolband Salam Leikai

10

N. Gulsan

Thangmeiband

11

Y. Sunder

Khagempalli

12

K. Sachikanta

Khagempalli

13

P. Bonem

Khagempalli

14

Ng. Rajesh Singh

Thangmeiband Yumnam Leikai

15

Keisham Kennedy

Brahmapur Bheigyabati Leikai

 

2CYCLONE CRICKET CLUB,THANGMEIBAND

Sl No.

Name

Address

1

Kshetrimayum Narsingh

Takyel Industrial Estate

2

Jempu Kamei

Namthanlong Thangmeiband

3

Thoudam Akshaykumar Singh

Nagamapal Singjubung Leirak

4

Kongbrailatpam Viteshor Sharma

Chingamakha Kshetri Leikai

5

Kabrambam Homendro Meitei

Thangmeiband Kabrabam Leikai

6

L. Ronald Meitei

Wangoi Longjam Leikai

7

Mutum Sudhir Singh

Patsoi Part-I

8

Nungleppam William Singh

Irengbam Turel Wangma, Kakching

9

Nongmaithem Suraj Singh

Heikrujam Nongmaithem Leikai

10

Oinam Rommel Singh

Keishamthong Elanbam Leikai

11

Sagolsem Sunil Singh

Palace Compound, Mahaballi Leikai

12

Naorem Roben Singh

Iroisemba

13

Chaoreibam Tyson

Takyel kolom leikai

14

Shamurailatpam Rakesh Sharma

Bheigyapati Leikai

15

Alfred Hmar

Lamphel SANA Keithel

16

Laitonjam Nanao Singh

Kongba Bazar

17

TH Sunil Meitei

Bamon Kampu

18

Khunjamayum John Meitei

Bamon Kampu Makha Leikai

19

Wahengbam Nanao Singh

Bamon Kampu Awang Leikai

20

Ahenthem Herojit Meitei

Bamon Kampu Awang Leikai

21

Thangjam Putu Singh

Khoyathong Polem Leikai

22

Premprabhat

Thangmeiband

23

Wanglen Namet

Thangmeiband

24

Deepak Kumar

Thangmeiband

                               

3. PATSOI TAOMANG RISING CLUB, PATSOI

Sl No.

Name

Address

1

Thongam Nichol

Sangolband Heinoupok

2

Tongbram Donadoni

Takyel Kolom Leikai

3

Mutum Gemson

Patsoi Part One, Imphal East

4

Wakongthem Mickey

Takyel Kolon Leikai

5

Chingakham Bidash

Takyel Kolon Leikai

6

Thounaojam Milan Singh

Langjing Achouba Mamang Leikai

7

Leikhram Johny Singh

Langjing Achouba

8

Ronel Chongtham

Sagoltongba Mayai Leikai

9

Sukham Samar Singh

Sagoltongba

10

Lourembam Sushil Meitei

Sagolband Takyel Kolon Leikai

11

Loitongbam Shitaljit

Agolband Moirang Hanuba

12

Charoibam Devchandra

Takyel Kolon Leikai

13

Shomit Deb

Sagolband Moirang Hanuba

14

Lourembam Dipu

Sagolband Takyel Kolon Leikai

15

Loukrakpam Sumanta Singh

Sagolband Takyel Kolon Leikai

16

Sadananda Okram

Taobungkhong Awang Leikai

17

Jotin Pheiroijam

Patsoi Lamkhai

18

Oinam Pradeep Singh (Boinao)

Sagolband Moirang Hanuba

19

Rajkumar Rex Singh

Sagolband Moirang Hanuba

20

Konthoujam Bishworjit Singh

Patsoi, Part – IV

21

Loktongbam Santosh Meetei

Sagolband Moirang Hanuba

22

Nickel Loukhrakpam

Takyel Kolon Leikai

 

4. FORCE CRICKET ASSOCIATION, KSHETRIGAO

Sl. No.

Name

Address

1

Khurshid Alam

Kshetri Mayai Leikai

2

Kh. Tashib Alam

Kshetri Mayai Leikai

3

Khusroo Parveez

Kshetri Awang Leikai

4

Md. Sahil

Porompat

5

Roshan Ali Syed

Kshetri Makha Leikai

6

Md. Jahangir

Lilong

7

Md Kabir

Lilong Bazar

8

Arshad Shah

Khergao Nongjai Leikai

9

Nawaz

Lilong

10

Kh. Mushir Alam

Kshetri Makha Leikai

11

Zali Chisty

Hafiz Hatta

12

Md. Subanddin

Porompat

13

Noor Alam

Kshetri Chandam Leikai

14

Md. Aarish

Lilong Bazar

 

5. BLUE HAWK CRICKET CLUB, KHURAI LAMLONG

Sl. No.

Name

Address

1

Jitender Thakur

Lalambung Makhong

2

Yungkham Becker Roy

Lairik Yengbam Leikai

3

Thingbaijam Rakesh Singh

Thangmeiband Meisnam Leikai

4

Rajkumar Kenedy Singh

Soibam Leikai

5

Chingangbam Lokeshwor Singh

Lamsang Bazar

6

Hijam Ibungomacha Singh

Nagamapal Kangjabi Leirak

7

Khagokpam Jamson Singh

Khurai Kongpal

8

Hanjabam Joykishan Sharma

Soibam Leikai

9

Rajkumar Robindro Singh

Sagolaband Moirang Leirak

10

Lairikyengbam Robert Roy

Lairikyengbam Leikai

11

Khundongbam Lamnganba Meetei

Khurai Soibam Leikai

12

Laiphangbam Sanatomba Roy

Lairikyengbam Leikai

13

Yumnam Sajesh Meetei

Hiyanglam Mayai Leikai

14

Yumkham Shivajit

Khurai Thangjam Leikai

15

Suraj Kumar

Porompat

16

Nongthombam Ajit Singh

Bamonkampu

17

Ningombam Jackiechan Singh

Wangkhei Laishram Leikai

18

Wakambam Samson Singh

Laipham Khunou

19

Laishram Daniel Meitei

Khurai

20

Akash Kumar

Mantripukhri

21

Vivek Sahu

Mantripukhri

22

Sandeep Kumar

Mantripukhri

 

6. YOUTH WELFARE CLUB, LANGTHABAL

Sl. No.

Name

Address

1

Waikhom Priyokumar Singh

Konung Mamang

2

Thokchom Risiband (Mocha) Singh

Langthabal Mantrikhong

3

Anand Naorem

Naorem Chaprou Awang Leikai

4

Ngangbam Bishwash Singh

Langthabal Lep Makha Leikai

5

Thokchom Kishan Singh

Langthabal Mantrikhong

6

Ngangbam Bingson Singh

Langthabal Lep

7

Pukhrambam Prafullomani Singh

Langthabal Lep

8

Pukhrambam Prashantamani

Langthabal Lep

9

Shiteshwor Ngangbam

Langthabal Lep

10

Naorem Johnson Singh

Samurou Naorem

11

Ngangbam Bikramjit Singh

Langthabal Lep

12

Maibam Subachandra Singh

Langthabal Mantrikhong

13

Ameer Shah

Yairipok Laimanai

14

Pukhrambam Prakashmani Singh

Langthabal Lep

15

Sorokhaibam Jiko Singh

Langthabal Lep

 

7. TIDDIM ROAD ATHLETIC UNION (TRAU), KWAKEITHEL

Sl. No.

Name

Address

1

Ngariyanbam Jemson

Ghari Awang Leikai

2

Ngariyanbam Johnson

Ghari Awang Leikai

3

Laishram Kipajan

Kwakeithel

4

Chabungbam Ishworjit

Takyel Kolon Leikai

5

Tayenjam Biju Singh

Keishamthong Moirang Ningthou Leirak

6

Thounaojam Jenius

Singjamei

7

Kangabam Priyojit

Kangabam Leikai

8

Moirangthem Thomas

Lamsang

9

Yumnam Karnajit

Khagempalli

10

Maisnam Raju

Uripok

11

Nongthombam Sarojkumar

Uripok

12

Khulakpam Sahadat Ali

Lilong Bazar

13

R.K Jotish

Kwakeithel Thiyam Leikai

14

Khwairakpam Rinju

Thamnapokpi

15

Kangabam Marjit

Kangabam Leikai

16

Konthoujam Bobin (Bin)

Kwakeithel  Akham Leikai

 

8. ROYAL ELEVEN YOUNGSTER CRICKET CLUB, KHWAI-NAGAMAPAL

Sl. No.

Name

Address

1

Thingbaijam Nicky

Nagamapal Lamabam Leikai

2

Rajkumar Rahul Singh

Sagolband

3

Guniram Amom

Wangoo

4

Loukrakpam Superjit

Singjamei

5

Ng. Mahesh Kumar Singh

Langthabal

6

Jayanta Sagatpam (Kala)

Thangmeiband

7

Samukcham Robertson

Kongba

8

Elangbam Joychandra

Hiyanglam

9

Langpoklakpam Bhogendro Mangang

Kwakeithel

10

Ningthoujam Satyajit Singh

Brahmapur Bheigyapati Leikai

11

Leishangthem Johnson Singh

Singjamei

12

Rajesh Patel

Uripok

13

Sarangthem Sanjoy Meitei

Thambalkhong

14

Mintu Chandra

Paona Bazar, Kakhulong

15

Thokchom Santosh Singh

Mayai Koibi

16

Kongbrailatpam Sanjit Sharma

Singjamei

17

Thounaojam Rishikanta

Kwakeithel

 

9. THANGMEIBAND ATHLETIC UNION, THANGMEIBAND

Sl. No.

Name

Address

1

Gelson Singh Thoudam

Kontha Khabam

2

Shanglakpam Shyamsunder Singh

Heingang

3

Pechimayum Amarjit Singh

Achanbigei

4

Meinam Chingkheinganba Meitei

Porompat

5

Senate Singh Mayengbam

Sagolband

6

MOhd. Ahsanul Kabir

Khurai Heikru Makhong

7

Md. Sahir Khan

Khumidok

8

Ngangom Chittaranjan Meitei

Nambol

9

Mohammed Babu Khan

Khabeisoi

10

Ak Tennyson Singh

Bamonkampu

11

S Santoshkumar Singh

Mongjam Mamang Leikai

12

Mutum Pritam Singh

Heingang

13

Konsam Inaobi

Ningthemcha

14

Sunil Salam

Laphupat Tera

15

Huidrom Sanjit Singh

Bashikhong

16

Meitankeishangbam Langlonyamba Singh

Achanbigei

17

Sanglakpam Rabikanta

Heingang

 

10. SANGAI CHAMPION CRICKET CLUB, SINGJAMEI

Sl. No.

Name

Address

1

Laishram Nanao Singh

Sapam Mamang Leikai

2

Priyananda Thokchom

Thoubal

3

Yumnam Bijen Singh

Yurembam

4

Wahengbam Kisan Singh

Wangoi

5

Chongtham Ranjit Singh

Mayang Imphal

6

Syed Amir Ali

Minuthong Golapati

7

Thounaojam Lenin Singh

Singjamei Thongam Leikai

8

Ulenyai Khwairakpam

Ningthoukhong

9

Thounaojam Heman Luwang

Singjamei

10

Nongmaithem Bijen Kumar

Heikrujam Nongmaithem Leikai

11

Borish Khomdram

Thoubal Wangkhem

12

Okram Netrajit Singh

Thoubal Ningombam

13

Hijam Rakesh Singh

Sapam Mayai Leikai

14

Keisham Ajay Singh

Yairipok Bishnunaha

15

Konthoujam Donald

Sangaiprou

16

Wahengbam Somorjit Singh

Wangoi

17

Nongmaithem Rohit Singh

Thoubal Ningombam

18

Pranjit Singh

Mantripukhri

19

Sandip Chakraborty

Uripok

 

11. EASTERN SPORTING UNION (ESU), WANGKHEI

Sl. No.

Name

Address

1

Longjam Herojit

Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal

2

Sarangthem Shangker Singh

Kongpal Chanam Leikai

3

Mayanglamabam Bimananda Singh

Kongpal Kongkham Leikai

4

Brahmacharimayum Chitaranjan Sharma

Khurai Kongpal Sajor Leikai

5

Aribam Manikanta Sharma

Wangkhei Angom Leikai

6

Sapam Surjit Singh

Khurai Ahongei

7

Chongtham Mehul Shreth Singh

Wangkhei Ayangpalli

8

Hanjabam Premananda Sharma

Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal

9

Yumkham Balajit

Lairikyengbam Leikai

10

Hemchand Yumkham

Khurai Thangjam Leikai

11

Nongthombam Subash (Bobby)

Nongmeibung Ananda Academy Road

12

Sagolsem Chittaranjan

Lalambung Takhellambam

13

Thongam Robertson

Thongam Leikai

14

Sapam Sanahal Singh

Khurai Ahongei

15

N. Sanjoy

Khongman Zone – I

16

Lairenjam Manjit Singh

Wangkhei Tokpam Leikai

17

Bapin Loitongbam

Sagolband Tera

18

Henary Singh

Bamon Leikai

19

Leishemba Naorem

Purana Rajbari

20

Laishram Premjit

Khurai Ahongei

21

Wangkheirakpam Prakash

Nongmeibung Wangkheirakpam Leikai

22 Maibam Santosh Khurai Thangjam Leikai

 

12. NAORIYA PAKHANGLAKPA SPORTS ASSOCIATION, KHA-IMPHAL

Sl. No.

Name

Address

1

Simon Yumnam

Haobam Marak, Chingtham Leikai

2

Robert Angomba Meitei

Haobam Marak, Keisham Leikai

3

G. Prameshor Sharma

Kwakeithel Heinou Khongnambi Kongjeng Leikai

4

Mathew Thomas

Takyel

5

Heisnam Boney Meitei

Haobam Marak, Chingtham Leikai

6

Rocky Yumnam

Haobam Marak, Chingtham Leikai

7

Donald Yumnam

Haobam Marak, Chingtham Leikai

8

Soibam Roben Singh

Haobam Marak, Irom Leikai

9

Tongbram Dhanakuber Singh

Haobam Marak, Lourembam Leikai

10

Ahongshangbam Premananda Singh

Haobam Marak, Lourembam Leikai

11

Thoudam Roshikanta Singh

Heirangoithong

12

Chongtham Ranjit Singh

Heirangoithong

13

Leimapokpam Athouba Singh

Haobam Marak, Irom Leikai

14

Laishram Premananda Singh

Haobam Marak, Keisham Leikai

15

Haobam Bellyjack Singh

Wangkhei

16

Henry Yumnam

Haobam Marak, Chingtham Leikai

 

13. MODEL CLUB, SINGJAMEI CHINGAMAKHA

Sl. No.

Name

Address

1

Salam Viking

Sagolband

2

Somananda Meikam

Singjamei

3

Thokchom Iboyaima Singh

Singjamei

4

Yumnam Nongdrenkhomba

Thangmeiband

5

Sanjoy Singh Ayekpam

Sagolband

6

Karam Dharmendra Singh

Langthabal

7

Leishangthem Bishorjit Meitei

Langthabal

8

Thokchom Ajit Singh

Singjamei

9

Rajkumar Chinglensana

Singjamei

10

Khumujam Rabichandra Singh

Singjamei

11

Saikhomba Thongam

Singjamei

12

Thangjam Somorjit Singh

Singjamei

13

Samurailatpam Deepankar Sharma

Singjamei

14

Thingujam Olendro Singh

Thoubal Wangkhem

15

Meisnam Tejkumar

Singjamei

16

Gotimayum Mangi Sharma

Thoubal Wangkhem

17

Thoudam Rohit Singh

Singjamei

18

Maibam Bijoykumar Singh

Chajing

 

14. CACHAR ROAD ATHLETIC UNION, KHANAM BAZAR

Sl. No.

Name

Address

1

Lamabam Ajay Singh

Sagolband

2

Aheibam Thouba

Sagolband

3

Khumukcham Leishemba

Sagolband

4

Potshangbam Ronil Singh

Sagolband

5

Rk. Herachandra

Sagolband

6

Irengbam Premjit Singh

Sagolband

7

Warepam Joychandra

Sagolband

8

Ayekpam Rakesh

Sagolband

9

A Aldrin

Sagolband

10

Mutum Pathou Meitei

Sagolband

11

Ayekpam Amitkumar Singh

Sagolband

12

Kennedy Singh Karam

Sagolband

13

Salam Somorjit Singh

Keibul Mayai Leikai

14

Lamabam Akash Singh

Sagolband

15

Warepam Washington Singh

Sagolband

16

Kshetrimayum Jeepson Singh

Sagolband

17

Khangembam Bimol Singh

Sagolband

18

Aheibam Niranjan Singh

Sagolband

19

Ayekpam Sunilkumar Singh

Sagolband

 

15. URIPOK CRICKET CLUB, URIPOK

Sl. No.

Name

Address

1

Raj Kumar Thapa

Sanjenthong

2

Roshan Das

Ragailong

3

Wayenbam Nanao

Bamon Kampu Awang Leikai

4

Ajoy Chakraborty

Uripok

5

Oinam Motilal Singh

Lamsang Bazar

6

Bicky Kumar

Nongmeibung

7

Diamond Moirangthem

Uripok

8

Md. Furkan Shah

Phoubakchao

9

Elangbam Jonson Singh

Uripok

10

Elangbam Paris

Uripok

11

Thokchom Lakpati

Keishampat

12

Moirangthem Satish Kumar

Uripok

13

Sagolsem Nelson Singh

Uripok

14

Nongthombam Denin Singh

Uripok

15

Ranjit Chakraborty

Uripok

16

Mutum Bubu

Uripok

17

Nongthombam Chingkhei

Uripok

18

Arnold Leishangthem

Uripok

19

Thokchom Nishikanta Singh

Irilbung

20

Hijam Anilkumar

Uripok

21

Boris Yengkokpam

Singjamei Chingamakha

 

16. YAISKUL ATHLETIC CLUB, YAISKUL

Sl. No.

Name

Address

1

Thounaojam Rakesh Singh

Mayang Imphal

2

Sougaijam Johny Singh

Moirangkhom

3

Keisham Mranojit Singh

Thoubal Leishangthem

4

Chittaranjan Thingom

Yaiskul

5

Keisham Premjit Singh

Thoubal Leishangthem

6

Rakesh Thoudam

Yaiskul

7

Ngangom Joychandra Singh

Moirangkhom

8

Somorjit Laishram

Uchekon

9

Thokchom Lellei

Singjamei

10

Loushangbam Monjit Meitei

Mayang Imphal

11

Sorokhaibam Seitam Singh

Sekmaijin

12

Thongam Somorjit Singh

Yumnam Huidrom

13

Huidrom Jemson

Yumnam Huidrom

14

Sorokhaibam Supernanda Singh

Sekmaijin

15

Rajkumar Mehendra Singh

Singjamei

 

17. THONGJU CHIGONGLEI MAKHONG DEVELOPMENT CLUB, THONGJU

Sl. No.

Name

Address

1

Suraj Kharibam

Kha-Naorem Leikai

2

Huidrom Dhanashyam

Langmeidong Mamang Leikai

3

Nepram Anand Meitei

Kyamgei

4

H. Bijesh Singh

Singjamei Chinga Makha

5

Nameirakpam Lukhoi Singh

Kyamgei

6

Kharibam Anand Singh

Thongju

7

Yumnam Sheiteendra

Langmeidong

8

Chungkham Sanaton

Thongju

9

Thongam Nganthoi Singh

Boroimakhong Nameirakpam Leikai

10

Sarangthem Priyobrata Singh

Kakching Khunou Bazar

11

Yumnam Rebanta Singh

Langmeidong Mamang Leikai

12

Huirongbam Babulu Singh

Kakwa

13

Thongam Tuljit

Kha-Naorem Leikai

14

Dilipkumar Khwairakpam

Thanga

15

Pukhrambam Paikhombajeet Meitei

M.U 1st Gate, Kha-Naorem Leikai

16

Kirankumar Saikia

Kha-Naorem Leikai

17

Thongam Deniel

Thongju

18

Kshetrimayum Robertson Singh

Khongman

 

18. PAKHANGBA CULTURAL CLUB, MAYAI KOIBI

Sl. No.

Name

Address

1

Winterson Phijam

Nagamapal

2

Heromen Ningthoujam

Lalambung

3

Sumit Chaurasia

Paona Bazar

4

Samurailatpam Dayananda Sharma

Ngaikhong Khullen

5

Thoudam Monet

Khwakeithel Mayaikoibi

6

Laithangbam Pritam

Ghari Awang Leikai

7

Ngariyanbam Milan Singh

Ghari Awang Leikai

8

Roshan Longjam

Tabungkhok

9

S. Shangkar Singh

Thoubal Nongangkhong

10

Ch.Ranjan Singh

Tera

11

P. Bidison Singh

Kwakeithel

12

P. Jaswanta Singh

Kwakeithel

13

M. Nitesh Singh

Ghari Awang Leikai

14

Th. Anand Singh

Mayai Koibi

15

S. Rohit Singh

Sagolband

16

M. Jobanta Sharma

Tera

17

W. Sanjit Singh

Mantripukhri

 

19. YOUTH WELFARE CLUB, PATSOI

Sl. No.

Name

Address

1

Pangeijam Athoi Singh

Sagolband

2

Hirom James Singh

Naoremthong

3

Maibam Amitra

Kwakeithel Akham Leikai

4

Yaikhom Babloo Singh

Kwakeithel

5

Sanasam Pinky

Singjamei

6

Phurailatpam Jayananda Sharma

Game Village

7

Thokchom Yankee

Sagolband

8

Naorem Dijen Singh

Patsoi Part I

9

Yaithengbam Singh

Haobam Marak

10

Mutum Surjit Singh

Patsoi Part I

11

Leichomba Priyobarta Singh

Patsoi Part I

 

20. REAL RAIPURA CRICKET CLUB, CHURACHANDPUR

Sl. No.

Name

Address

1

Haojalen Kipgen

Kaprang, Churachandpur

2

Ranjan Dutta

Rengkai Road, Churachandpur

3

Louriyam Elan Singh

Bijang, Churachandpur

4

Nengsuanmung

Chiengkhonpang

5

Lunkhongam

Belam Veng (Lamka West)

6

Thangkhopao

Belam Veng, Churachandpur

7

Ginkhomang

M. Songsel Village, Churachandpur

8

Letminlal Haokip

Kholmun Village, Churachandpur

9

Ranjit Sha

Thangjam Road, Churachandpur

10

Letichotinthang Haokip

Mongken Village, Churachandpur

11

Jangkhoson

Gelmuol, Churachandpur

12

D.S. Ginna

Chengkonpang, Churachandpur

13

Kholminlun Kipgen

Kaprang, Churachandpur

14

Ritesh Kumar

Old Bazar, Churachandpur

15

Vikram Roy

Tipaimukh Road

16

Lalboi Vaiphei

D. Phailien, Churachandpur

17

Thangtinlal

M. Songgel, Churachandpur

18

Henjouthang

Bethel, Churachandpur

19

Johnson Lallemzom

Chiengkhonpang, Churachandpur

20

Lalminlen

Songgel Village, Churachandpur

21

Devraj Rijal

New Cawler, Churachandpur

22

S. Ginkhenmung

New Lamka, Churachandpur

 

21. KSHETRIGAO IRILMAPAL YOUTH CLUB, KSHETRIGAO

Sl. No.

Name

Address

1

Md. Kouser

Kshetri Awang Leikai

2

Md. Ali Shah

Kshetri Awang Leikai

3

Md. Tamijur

Kshetri Awang Leikai

4

Abdul Rahman

Kshetri Awang Leikai

5

Laishram Kaabil

Top Khongnang Makhong

6

Arif Mohamad Khan

Kshetri Awang Leikai

7

Md. Abdullah

Kshetri Awang Leikai

8

Md. Javed Akhtar

Kshetri Awang Leikai

9

Md. Mujibur Rahman

Kshetri Awang Leikai

10

Abdul Roshan Khan

Kshetri Awang Leikai

11

Abdul Baqee Khan

Kshetri Awang Leikai

12

Laishram Kamaljeet

Top Khongnang Makhong

13

Md. Anish Yumkhaibam

Khergao Awang Sabal Leikai

14

N. Suraj

Moinam Awang Leikai

15

Syed Azad

Kshetri Awang Leikai

 

22. PIONEERS SPORTING CLUB, KHOYATHONG

Sl. No.

Name

Address

1

Elam Vicky Singh

Nagamapal

2

Thokchom Michael

Tera

3

Sapam Jellish

Tera

4

Takhellambam Kala

Tera

5

Dewart Laishram

Khurai

6

Sagolsem Vivekananda

Thangmeiband

7

Gautam Soibam

Thangmeiband

8

Joy Singh

Thangmeiband

9

Soibam Roshan

 

10

L. Ozzy

Lalambung

11

Ashutosh Kumar

Tera

12

Laimayum Prasantajit Sharma

Thangmeiband

13

N. Kamaljit SIngh

Thangmeiband

14

Aheibam Jackson

Thangmeiband

15

Sushant Koirala

Chingmeirong

16

Yengkhom Bungoraj

Chingmeirong


23. OSCAR CRICKET CLUB, PAONA BAZAR

Sl. No.

Name

Address

1

Priyo Singh

Khangabok

2

Wakambam Henry Khaba

Laiphamkhunou

3

Thingnam Kishan Singh

Kakching Khunou

4

Khagembam Bobby Meitei

Kongpal Khaidem Leikai

5

Nongmaithem Wilson Singh

Kongpal Khaidem Leikai

6

Tourangbam Naoba Singh

Uripok

7

Soibam Semson Singh

Heirok

8

Ningthoujam Milan Singh

Heirok

9

Thokchom Boboi Singh

Heirok

10

Irengbam Sanamani Singh

Tentha

11

S. Krishna

Tentha

12

Rahul Gupta

Paona Bazar

13

Maibam Jotish Singh

Laipham Khunou

14

Hitesh Jain

Paona Bazar

15

Laishram Bolenath

Liwa Lambi Oinam Leikai

16

Oinam Motilal

Lamsang

17

Amarjit

Lamsang

18

Thomas

Chingamakha

19

Deepak

Chingamakha

20

Oinam Guaneshwor Singh

Kakwa Bazar

21

Toijam Bikenson

Kongba Chanam Leikai

22

Ningthoujam Suresh Singh

Heirok

23

Herokumar

Khangabok